Nossa Creche ganhou o Prêmio Anual de Qualidade da Educação Infantil

2010 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015

terça-feira, 17 de dezembro de 2013

Festa de Encerramento Parte II

                                                                       Débora (EI 30)
Luana (EI 30)
                                                                       Ingrid (EI 30)

                                                                          Arthur (EI 30)

                                                                        Juan (EI 30)

                                                                    Rafael (EI 30)

                                                                      Nicholas (EI 30)

                                                                      Emilly Victória (EI 30)

                                                                       Daniel (EI 30)

                                                                       Tamara (EI 30)

                                                                Kaio Fellipe (EI 30)

                                                                     Isabella Mel (EI 30)

                                                                  Ihasmin (EI 30)

                                                                 Kaique Guilherme (EI 30)

                                                                        Kayque (EI 30)

                                                                    Mônica (EI 30)

                                                                  Emylly (EI 30)

                                                                      Júlia (EI 30)

                                                                  Lavínia (EI 30)

                                                                     Thalyson (EI 30)

                                                                    Yasmin (EI 30)

                                                                        Eva (EI 30)

                                                                     Nataly (EI 30)

                                                                 Kaio Henrique (EI 30)

                                                               João Victor (EI 30)

                                                                           Ester (EI 31)

                                                                    Emilly (EI 31)

                                                                          Pedro (EI 31)

                                                                         Bruno (EI 31)

                                                                 José Leandro (EI 31)

                                                                         Brayan (EI 31)

                                                                     Ryan (EI 31)

                                                                        Luany (EI 31)

                                                                Marcos Vinicios (EI 31)

                                                                         Tamires (EI 31)

                                                                       Gabriel (EI 31)

                                                                       Rafael (EI 31)
      
                                                                          Bruna (EI 31)

                                                             Flávio Miguel (EI 31)

                                                               Ana Estela (EI 31)

                                                                    Nathã (EI 31)

                                                                       Samuel (EI 31)

                                                                        Kauã (EI 31)

                                                                         Israel (EI 31)

                                                                       Júlia (EI 31)

                                                                      Camilly (EI 31)

                                                                           Ranna (EI 31)

                                                                      Vinicius (EI 31)

                                                                João Victor (EI 31)

                                                                    Emanuelle (EI 31)

                                                                        Levi (EI 32)

                                                                     Ana Júlia (EI 32)

                                                                     Luiza (EI 32)

                                                                    João Pedro (EI 32)

                                                                       Taynara (EI 32)

                                                                 Caike Lucas (EI 32)

                                                                  Maria Eduarda (EI 32)

                                                                    Maryenne (EI 32)

                                                                          Natan (EI 32)

                                                                     Kauã (EI 32)

                                                               Marcos Tarcio (EI 32)

                                                                 Maria Eduarda (EI 32)

                                                                         Davi (EI 32)

                                                                     Natália (EI 32)

                                                                João Victor (EI 32)

                                                                    Gustavo (EI 32)

                                                                   Kayque (EI 32)

                                                              Lucas Gabriel (EI 32)

                                                                     Gabriel (EI 32)

                                                                     Leandro (EI 32)

                                                                        Caio (EI 32)

                                                                       Esther (EI 32)

                                                                        Bryan (EI 32)

                                                                     Christian (EI 32)

                                                                        Tia Denise

                                                                     Tia Vânia

Auto de Natal (filmagem)

 

Natal é o nascimento de Cristo. Ano Novo é o nascimento de uma nova esperança. Que o seu Natal seja brilhante de alegria, iluminado de amor. Feliz Natal e que o seu Ano Novo seja cheio de esperança.

                    Equipe Eugênia MariaNenhum comentário:

Postar um comentário